ՏԵՍԱԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ

ԱԺ

  • Դիտորդները, վստահված անձինք, ԶԼՄ ներկայացուցիչները․ իրավունքներն ու պարտականությունները

  • Քվեարկության կազմակերպումը

  • Քվեարկության կարգը

  • Քվեարկության արդյունքների ամփոփում

  • Ընտրական իրավունք և ընտրական համակարգ

  • Ընտրական հանձնաժողովներ

  • Տեղամասային կենտրոն և քվեարկության պարագանեչ

  • Քվեարկության օր․ նախապատրաստում

  • Քվեարկության օր․ քվեարկություն

  • Քվեարկության օր․ արդյունքների ամփոփում